آوای عشق

ساده و بی آلایش

چه خواهی گفت....

deborah.mihanblog.com


چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من

جـــواب نالــه ها و گـریـه های، هــایــهـای من

                                                       امید و آرزویم برده ای با خود کـــه در دنیــا

                                                       نماند آرزوی زنــــــده بـــودن از بـــرای مـــن

به روز بی کسی افتاده ای را ترک می کردی

چو می رفتی از این کـاشانه محـنت فزای من

                                                       بهار از شوق تو هر ساله سرمیزد به این خانه

                                                       نیاید بی تو شور و شــادمانی در سـرای مـــن 

از این رسواترم خواهی، میان خلق چون مستان

بنه زنجــــــیر رســـــوایی و بد نامی به پــای من

                                                         ز یادت رفته گر فصـــل خــــزان و برگ پاییزی

                                                         به یادت آور رخ زرد و خزان برگـــــــهای مــــنdb.hoo.ir

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۷ آذر۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط حامد   |